Byggesager i Aarhus Kommune

Indtast adressen på den ejendom, du søger oplysninger om i Aarhus Kommune. Du kan også nøjes med at indtaste vejnavnet – så får du oplysninger om alle ejendommene i gaden.

Du kan blandt andet finde situationsplaner, kloakplaner, etageplaner, snit og facader, oplysninger om olietanke, jordvarmeanlæg, altaner, garager, carporte, udestuer, overdækkede terrasser.
For større byggerier kan der også være energiberegninger, statiske beregninger og brandstrategier.

Får du brug for tegninger, der ikke er tilgængelige på minejendom.net, kan du kontakte receptionen hos Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C i Viby på telefon 89 40 22 13 eller bruge kontaktformularen som du finder under punktet kontakt øverst på denne side.

eller