Byggesager i Aarhus Kommune

Indtast adressen på den ejendom, du søger oplysninger om i Aarhus Kommune. Du kan også nøjes med at indtaste vejnavnet – så får du oplysninger om alle ejendommene i gaden.

Du kan blandt andet finde situationsplaner, kloakplaner, etageplaner, snit og facader, oplysninger om olietanke, jordvarmeanlæg, altaner, garager, carporte, udestuer, overdækkede terrasser.
For større byggerier kan der også være energiberegninger, statiske beregninger og brandstrategier.

Vær opmærksom på at byggesager fra og med år 2012 ikke nødvendigvis ligger i Minejendom.net.

Begrundelsen for at sagerne mangler er, at fra det nævnte årstal blev sagerne behandlet digitalt. De sager der i dag ligger i Minejendom.net, stammer fra det fysiske arkiv.

Vi arbejder pt. hårdt på at få lavet integration mellem byggesagsbehandlingssystemet og Minejendom.net, således at vi kan udstille disse sager også.

Der forventes at ligge en løsning klar i efteråret 2017.

Får du brug for tegninger, der ikke er tilgængelige på minejendom.net, kan du kontakte receptionen hos Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C i Viby på telefon 89 40 22 13 eller bruge kontaktformularen som du finder under punktet kontakt øverst på denne side.

eller